TÜBİTAK ARDEB Projelerinde PTİ, Seyahat Ve Toplantı Desteği Üst Limitleri Yüzde 50 Artırıldı! - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri

TÜBİTAK ARDEB Projelerinde PTİ, Seyahat Ve Toplantı Desteği Üst Limitleri Yüzde 50 Artırıldı! - Dünyadan Güncel Teknoloji Haberleri
) yapılacak çalışma ziyaretleri için verilebilecek toplam destek miktarının üst limiti

97 000

 

3501 programı kapsamında,
kongre/konferans/seminer/sempozyum vb 000

 

1001, 1071, 3501 programı kapsamında,

proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb ) katılım için sağlanan miktara ilave olarak, projede kapsamında gerçekleştirilmesi uygun görülen yurt içi/yurt dışı toplantı, çalışma ziyareti, network vb faaliyetler için proje kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere verilebilecek destek miktarları toplamının üst limiti

116 çalışmalar için proje bütçesine konulacak ödenek üst limiti (alt projeler dahil olmak üzere projenin bütünü için geçerlidir)

174 ),

yurt içi/yurt dışı bilimsel toplantılara (kongre, konferans vb 000

 

Yurt içi/yurt dışı bilimsel nitelikli organizasyonlara (kongre/ konferans/seminer/sempozyum vb


ARDEB-PROJELERDE SEYAHAT VE TOPLANTI DESTEĞİ

ÜST LİMİTLERİ 

 

 

1001, 3005, 1005, 1071 (ikili İşbirliği) programları kapsamında, kongre/konferans/seminer/sempozyum vb gov 000

 

Diğer uluslararası projelerde (era-net vb çalışmalar için proje bütçesine konulacak ödenek üst limiti

57 bilimsel nitelikli organizasyonlara katılım için proje kapsamında yapılacak yurt içi/yurt dışı seyahatlere verilebilecek destek miktarları toplamının üst limiti

57 ) katılım için verilen destek miktarına ilave olarak; proje konusu ile ilgili olma koşuluyla, yurt dışı araştırma kurum/kuruluş/merkezlerine (arşiv/herbaryum vb 800

 kaynak: tubitak 500

 

1005 ve 3005 destek programı kapsamında,

proje çıktılarının ilgili paydaşlar ve potansiyel yararlanıcılar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb çalışmalar için verilecek toplam destek miktarının üst limiti

28 tr

çalışmalar için yapılacak seyahatlerin gerektirdiği giderler toplamının üst limiti

195 000

   

1002 destek programı kapsamında,

saha çalışması dışındaki faaliyetler için yapılacak yurt içi seyahatlere verilecek destek miktarının üst limiti

3 500

 

1003 destek programı kapsamında,

proje çıktılarının ilgili paydaşlar ile paylaşılmasına yönelik yapılacak toplantı, çalıştay vb bilimsel nitelikli organizasyonlara katılım/çalışma ziyareti vb